Apie bendruomenę>>

Mūsų veikla

Dauglaukio bendruomenė “Gimtinė” įregistruota 2003 metais spalio mėnesį, neformalaus jaunimo klubo “Gimtinė” iniciatyva. Klubas savo veiklą vykdo nuo 1995 metų iki 2006 m. Dauglaukio kaime veikė dvi bendruomenės: „Gimtinė“ ir „Varpelis“. 2006 metų kovo mėnesį jos apsijungė ir dabar veiklą vykdo viena Dauglaukio bendruomenė „Gimtinė“.

Bendruomenės pagrindinės veiklos kryptys:

- Spręsti aktualias socialines problemas.

- Organizuoti sportinę, kultūrinę, švietėjišką veiklą.

- Teikti informaciją apie netradicinę žemdirbystę, ekologiško ūkininkavimo privalumus, kaimo turizmo plėtojimą.

- Telkti bendruomenės narius keliant aktualias kaimui problemas ir ieškant jų sprendimo būdų.

- Įtvirtinti sveikos gyvensenos įgūdžius bendruomenėje.

- Spręsti vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo problemas.

- Saugoti ir puoselėti regiono etnokultūrinį identitetą.

2014 m. kovo mėnesį bendruomenė vienijo 88 registruotus narius.

 

Informacija apie bendruomenės įgyvendintus projektus

Metai

Projekto   pavadinimas

Projekto   numeris

Projekto   apibūdinimas, rezultatai

Finansavimo   šaltinis

Projekto   vertė, paramos suma, Lt

Projekto   įgyvendinimo vieta

2007-2008 „Gimtinės spalvos“ (ruduo)

-

Vaikų   ir jaunimo  vasaros laisvalaikio ir   užimtumo stovykla, formuojant darbo įgūdžius Didžiosios   Britanijos lietuvių paramos fondas 6 000 Dauglaukio   k. Tauragės r. sav.
2007-2008 „Dienos centras“

-

Vaikų   laisvalaikio užimtumo projektas, Padidintas vaikų užimtumas. Švedų   –lietuvių bendruomenė 16 238 Dauglaukio   k. Tauragės r. sav.
2008 „Gimtinės spalvos“ (2008 vasara)

-

Vaikų ir   jaunimo  vasaros laisvalaikio ir   užimtumo stovykla, formuojant darbo įgūdžius Didžiosios   Britanijos lietuvių paramos fondas,

Tauragės r.   savivaldybė

8 400

1 000

Dauglaukio k. Tauragės r. sav.
2008 „Žolyne-žolynėli“

-

Tradicinės   Dauglaukio krašto vasaros palydų šventės projektas Tauragės r.   savivaldybė 2 000 Dauglaukio k. Tauragės r. sav.
2008 „Dauglaukio bendruomenės viešinimas ir   techninės bazės stiprinimas“

2BS-15

Įsigyta Dauglaukio bendruomenės „Gimtinė“ atributikos, biuro įrangos Nacionalinė   mokėjimo agentūra  prie ŽŪM 14 294 Dauglaukio k. Tauragės r. sav.
2009 „Gimtinės spalvos“ (2009 vasara)

-

Vaikų ir   jaunimo  vasaros laisvalaikio ir   užimtumo stovykla, formuojant darbo įgūdžius Didžiosios   Britanijos lietuvių paramos fondas,

Švedų   –lietuvių bendruomenė,

Tauragės r.   savivaldybė

5 150

5 311

1 000

Dauglaukio k. Tauragės r. sav.
2009 „Žolyne-žolynėli“

-

Tradicinės   Dauglaukio krašto vasaros palydų šventės projektas Tauragės r.   savivaldybė 500 Dauglaukio k. Tauragės r. sav.
2009 „Su daina per gimtinę“

-

Bendruomenės   moterų saviveiklininkių ansamblio koncertas, išvyka Tauragės r.   savivaldybė 200 Lauksargių k. Tauragės r. sav.
2010 „Gimtinės spalvos“ (2010 vasara)

-

Vaikų ir   jaunimo  vasaros laisvalaikio ir   užimtumo stovykla, formuojant darbo įgūdžius Švedų   –lietuvių bendruomenė 7140 Dauglaukio k. Tauragės r. sav.
2010 „Kalėdos 2010“

-

Kalėdiniai   renginiai (advento vakaras, eglutės įžiebimas, vaikų eglutė) Tauragės r.   savivaldybė 500 Dauglaukio k. Tauragės r. sav.
2011 „Bendruomeniškumo ir bendradarbiavimo   stiprinimas, jaunimo iniciatyvos skatinimas Dauglaukio kaimo bendruomenėje“

Nr.   LEADER-10-TAURAGĖ-01-004

Įsigyta:   traktorius su frontaliniu krautuvu ir kaušu, pjaunamoji, draudimo paslauga. Nacionalinė   mokėjimo agentūra  prie ŽŪM 77795 Dauglaukio k. Lapynų k. Tauragės r.   sav.
2011 „Gimtinės spalvos“ (2011 vasara)

-

Vaikų ir   jaunimo  vasaros laisvalaikio ir   užimtumo stovykla, formuojant darbo įgūdžius Švedų   –lietuvių bendruomenė 9580 Lapynų k. Dauglaukio   k.

Tauragės r.   sav.

2011 „Kalėdos 2011“

-

Kalėdiniai   renginiai (eglutės įžiebimas, vaikų eglutė) Tauragės r.   savivaldybė 300 Dauglaukio k. Tauragės r. sav.
2012 „Gimtinės spalvos“ (2012 vasara)

-

Vaikų ir   jaunimo  vasaros laisvalaikio ir   užimtumo stovykla, formuojant darbo įgūdžius. Atkurtas Dauglaukio krašto   muziejus. Švedų   –lietuvių bendruomenė 11407 Lapynų k.   Dauglaukio k. Petkaičių k.

Tauragės r. sav.

2012 „Dauglaukio viešųjų erdvių sutvarkymas   ir pritaikymas kaimo gyventojų poreikiams“

Nr.   PKB-90 (KB-12-110)

Įsigyta: vaikų   žaidimo aikštelės įrenginiai Nacionalinė   mokėjimo agentūra  prie ŽŪM 24990 Dauglaukio k. Tauragės r. sav.
2012 „Kalėdos 2012“

-

Kalėdiniai   renginiai (eglutės įžiebimas, vaikų eglutė) Tauragės r.   savivaldybė 300 Dauglaukio k. Tauragės r. sav.
2013 „Gimtinės spalvos“ (2013 vasara)

-

Vaikų ir   jaunimo  vasaros laisvalaikio ir   užimtumo stovykla, formuojant darbo įgūdžius. Atkurtas Dauglaukio krašto   muziejus. Švedų   –lietuvių bendruomenė 11805 Lapynų k.   Dauglaukio k. Petkaičių k.

Tauragės r.   sav.

2013 „Kalėdos 2013“

-

Kalėdiniai   renginiai (eglutės įžiebimas, vaikų eglutė) Tauragės r.   savivaldybė 300 Dauglaukio k. Tauragės r. sav.
2013 „Sportuok ir tobulėk“

įsak.   Nr.5-1215

Jaunimo   užimtumo ir verslo skatinimo programai vykdyti (įsigytas stalo teniso stalas,   raketės, kamuoliukai) Tauragės r.   savivaldybė 800 Dauglaukio k.

 

Bendruomenės organizuoti renginiai:

Data

Renginio   aprašymas

Renginio   vieta

2008-03-10 Bendruomenės “Gimtinė” dėka   pašalinti visuomenei pavojingi medžiai Dauglaukio k.
2008-04-01 Išvyka į renginį „Auksiniai svogūnai   2008“ Šiaulių m.
2008-04-12 Pavasarinė aplinkos tvarkymo talka Dauglaukio k.
2008-04-27 Renginys motinos dienai ir „Dienos   centro“ uždarymas Dauglaukio k.
2008-05-01 Prisidėjome prie renginio “Tauragės r.   seniūnijų sporto žaidynės“ Dauglaukio k.
2008-05-09-10 Buvusių nebaigtų statyti Dauglaukio   kultūros namų griuvėsių griovimas Dauglaukio k.
2008-05-16 Buvusių nebaigtų statyti Dauglaukio   kultūros namų griuvėsių lyginimas, talka Dauglaukio k.
2008-05-24 Buvusių nebaigtų statyti Dauglaukio   kultūros namų griuvėsių aplinkos tvarkymas, talka. Tauragės r. sav. skyrė   1000 Lt Dauglaukio k.
2008-07-06 Sporto šventė Dauglaukyje (krepšinio,   tinklinio, galiūnų, baidarių ir kitos varžybos) Dauglaukio k.
2008-12-06 Papuošta ir įžiebta bendruomenės   kalėdinė eglė Dauglaukio k.
2008-12-27 Bendruomenės kalėdinis vakaras, senųjų   metų palydėjimas Dauglaukio k.
2009-02-14 Vasario 16-osios minėjimas Dauglaukio k.
2009-02-24 Užgavėnių šventė Dauglaukio k.
2009-03-28 Aplinkos tvarkymo talka Dauglaukio k.
2009-04-04 Išvyka į parodą „Ką pasėsi…2009“ Akademija, Kauno r.
2009-04-18 Dalyvaujame projekte „Darom 2009“, aplinkos   tvarkymo talka Dauglaukio k.
2009-05-23 Senolių vakaronė, bendruomenės   kolektyvo koncertas Dauglaukio k.
2009-07-05 Sporto šventė Dauglaukyje, atidarytas   Lapynų pažintinis takas Dauglaukio k., Lapynų k.
2009-08-15 Žolinės šventė Dauglaukyje, atidengtas   ir pašventintas bendruomenės stogastulpis „Lietuvai-1000 m.“ Dauglaukio k.
2009-09-10 Įsteigta nauja Dauglaukio bendruomenės   „Gimtinė“ vyrų krepšinio komanda, padarytos aprangos Dauglaukio k.
2009-11-20 Bendruomenės nariai dalyvavo   Lauksargiuose surengtoje humoreskų vakaronėje Lauksargių k.
2009-12-05 Įžiebta bendruomenės kalėdinė eglė Dauglaukio k.
2009-12-26 Bendruomenės kalėdinė vakaronė su   Kalėdų seneliu Dauglaukio k.
2010-02-16 Užgavėnių šventė Dauglaukio k.
2010-04-17 Dalyvaujame akcijoje „Darom 2010“,   aplinkos tvarkymo talka Dauglaukio k.
2010-05-08 Išvyka į festivalį „Tulpių žydėjimo   šventė!” Burbiškio dvare Radviliškio r.
2010-07-05 Sporto šventė Dauglaukyje, atnaujintas   Lapynų pažintinis takas Dauglaukio k., Lapynų k.
2010-08-15 Žolinės šventė Dauglaukyje Dauglaukio k.
2010-12-19 Advento vakaras, Kalėdų eglutės   įžiebimas Dauglaukio k.
2010-12-29 Bendruomenės vaikų eglutė Dauglaukio k.
2011-01-01 Naujųjų – 2011 metų sutikimo vakaras Dauglaukio k.
2011-04-16 Nemokamo savanoriško darbo talka Dauglaukio k., Lapynų k.
2011-04-30 Nemokamo savanoriško darbo talka Dauglaukio k., Lapynų k.
2011-06-24 Nemokamo savanoriško darbo talka Dauglaukio k., Lapynų k.
2011-07-06 Sporto šventė: „Dauglaukio sporto   šventė 2011“ Dauglaukio k.
2011-08-15 Tradicinė žolinės šventė Dauglaukyje Dauglaukio k.
2011-12-11 Įžiebta bendruomenės kalėdinė eglė Dauglaukio k.
2011-12-27 Bendruomenės vaikų eglutė Dauglaukio k.
2012-04-21 Aplinkos tvarkymo talka „Darom 2012“ Dauglaukio k., Lapynų k.
2012-07-06 Sporto šventė: „Dauglaukio sporto   šventė 2012“ Dauglaukio k.
2012-08-15 Tradicinė žolinės šventė Dauglaukyje Dauglaukio k.
2012-12-09 Įžiebta bendruomenės kalėdinė eglė Dauglaukio k.
2012-12-22 Bendruomenės vaikų eglutė Dauglaukio k.
2013-05-11 Aplinkos tvarkymo   talka „Darom 2013“ Dauglaukio k., Lapynų   k.
2013-05-25 Visuomenei pavojingų   medžių šalinimo talka Dauglaukio k.
2013-08-15 Tradicinė žolinės   šventė Dauglaukyje Dauglaukio k.
2013-11-22 Dalyvavimas „Bulvės“   šventėje Taurų k. Taurų k.
2013-12-15 Įžiebta bendruomenės   kalėdinė eglė Dauglaukio k
2013-12-28 Bendruomenės vaikų   kalėdinė eglutė Dauglaukio k.
2013-21-31 Priešmokyklinio   ugdymo vaiko dienos centro įkūrimas Dauglaukio k.